10. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi Sanat Alanı Programında Yer Alıp Sözlü Olarak Sunulan Bildiriler

 

10. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi 14-16 Ekim 2019 Afyonkarahisar
Programda Yer Alıp Sözlü Olarak Sunulan Bildiriler
Pro Yazarlar Bildiri Adı
SS101 Çetin ÖZTÜRK Farklı Dönemlere Ait Mevlana Türbesi Kubbe Çinilerinin Mineralojik Açıdan Karşılaştırılması Özet
SS104 Birnur Derya GEYLANİ Sanatsal İfade Aracı Olarak Cam ve Seramiğin Birlikte Kullanımı Özet
SS105 Serap BEDEL ÖZEK, Mustafa AĞATEKİN Kuru Dolgu (Dry-Core) Cam Tozu Yöntemi ile Üretilen Geleneksel Afrika Cam Boncukları Özet
SS106 Öznur GÖK, Kamuran Özlem SARNIÇ Seramik Sanatında Işığın Plastik Bir Olgu Olarak Kullanımı Özet
SS108 Ceren CENGİZ,  Ali Temel KÖSELER Pueblo Çömlekçiliğinin Sosyo-Kültürel Yansımaları Özet
SS110 Aysun DİNİZ, Tülün ÖZTÜRK KIM HYEOG SOO SERAMİK HEYKEL ÇALIŞMALARI Özet
SS111 Sevim ÇİZER Kadın Çömlekçiliğine Tunus’tan Bir Örnek: Sejnane özet