Tam metin bildirilerin Fen Bilimleri dergisinde yayınlanabilmesi için…

Tam metin bildirilerin Afyon Kocatepe Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisinde yayınlanabilmesi için çalışmanın özetlerinin Türkçe ve İngilizce gönderilmesi gerekmektedir.