Bor Esaslı Seramikler

Sempozyum: Bor Esaslı Seramikler

Sempozyum Organizatörleri

Abdulkerim YÖRÜKOĞLU – (BOREN, Türkiye)

Dr. Ahmet TURAN – (Yalova Üniversitesi, Türkiye)

Bilal AMBAR – (Eti Maden, Turkey)

Dr. Burcu Apak GÜLSEVER – (İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Derya MARAŞLIOĞLU – (ETİ MADEN, Turkey)

Dr. Duygu AĞAOĞULLARI – (İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Fatih AKKURT – (BOREN, Türkiye)

Dr. Filiz Şahin – (İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Nuran AY – (Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Onuralp YÜCEL – (İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye)

 

Konu açıklaması

Bu konu başlığı bor içeren seramik malzemelerin üretiminin, özelliklerinin, mikro yapı gelişimlerinin ve uygulama alanlarının esaslarını ve bu hususlardaki yaklaşımları ele almaktadır. Bor bazlı seramik malzemelerin düşük yoğunluğu, yüksek sertliği, yüksek elastisite modülü ve bunlarla birlikte sahip olduğu kristal yapı ve atomik bağlar ile birlikte sinterleme esnasında oluşan mikro yapıdan dolayı yüksek ergime sıcaklığı özelliklerine sahip olduğu bilinmektedir. Bazı bor bazlı seramikler özel elektriksel özelliklere sahip olup, nötron absorblama kapasitesine sahiptir. Bu benzersiz özellikleri sayesinde bor bazlı seramik malzemelerin zırh malzemelerinde, nükleer uygulamalarda, termoelektrik malzemelerde, refrakterlerde kullanılabilirliği söz konusudur.

.

Konu başlığı kapsamı bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki konuları içerir;

  • Bor bazlı seramiklerin fiziği, yapısı ve kimyası
  • Bor içeren seramik tozlarının üretimi
  • Bor içeren seramik tozlarının üretilmesi ve birleştirilmesi
  • Bor içeren seramik kaplamaların üretimi ve karakterizasyonu
  • Bor içeren kompozit malzemeler, polimerler ile bor içeren nitrür, oksit malzemeler ve bunların uygulamaları
  • Biyo-seramik uygulamalarında kullanılmak üzere bor seramiklerinin üretimi ve bu alanlarda kullanımı
  • Nükleer uygulamalarda kullanılmak üzere bor seramiklerinin üretimi ve bu alanlarda kullanımı