Seramik ve Malzeme Eğitim Konuları

Sempozyum: Seramik ve Malzeme Eğitim Konuları

Sempozyum Organizatörleri

Dr. İskender IŞIK (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

Dr. Recep ARTIR (Marmara Üniversitesi)

Konu Açıklaması

Hızla değişen ve gelişen bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarında sektörel ve toplumsal gelişime yardımcı olabilmesi için sürekli eğitim ve farkındalık bir zorunluluk haline gelmiştir.  Diğer yandan doğan ihtiyaçlar ve gelişmeler yeni eğitim prosesinin önemine işaret etmektedir.  Bu ihtiyaca cevap vermek adına güvenli ve sürekli gelişmeye açık konular yer almaktadır.

 • Demir Çelik Metalurjisi
 • Demir Dışı Metaller Metalurjisi
 • Döküm
 • Isıl İşlem
 • Yüzey İşlemleri ve Kaplamalar
 • Kaynak Metalurjisi ve Tahribatsız Muayene
 • Seramik, Cam ve Refrakter Malzemeler
 • Biyomalzemeler
 • Nanomalzemeler
 • Malzeme Karakterizasyonu
 • Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik
 • Modelleme ve Simülasyon
 • Enerji Malzemeleri
 • Korozyon
 • Sektörel Risk Değerlendirmesi
 • Sektörel Süreçleri Yönetmek ve İyileştirmek
 • Makinelerde Güvenlik Eğitimi
 • Kaldırma-Taşıma İşlerinde Güvenlik
 • Temel Yangın Müdahalesi Beceri Eğitimi
 • Mühendislere Yönetim Becerileri Eğitimi
 • Mühendislere Liderlik Becerileri Eğitimi
 • Proje Yönetimi
 • Enerji Verimliliği
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • Mühendisler için Finansal Yönetim