Seramik ve Enerji

Sempozyum: Seramik ve Enerji

Sempozyum Organizatörleri

Dr. Z. Engin ERKMEN (Marmara Üniversitesi)

Konu Açıklaması

Bu konu başlığı , enerji verimi ve depolanması için seramik ve cam çözümlerini kapsayacak, piller, termoelektrikler, yakıt hücreleri, fotovoltaikler ve güneş cihazları, buhar elektrolizörleri, membranlar, elektrokimyasal sistemler ve teknolojiler ile ilgili çok çeşitli konuların katkılarını içermektedir.. Bu konu kapsamında, bu malzemeler ve cihazlar için performans sentezi ve işleme özellikleri-kristal yapısı ve karakterizasyon ilişkisini içerecektir. Özel bileşenler arasında elektrotlar, elektrolitler, elektrokimyasal membranlar, katalizörler, substratlar, contalar, ara bağlantılar veya ara yüz tabakaları ve yarı iletkenler bulunur. Tek bileşenlerin test edilmesi, istifler, alternatif sistem kavramları, verim ve geri dönüşüm teknolojileri de bu konu kapsamında ele alınmıştır.

 • Li ve Na-ion piller
 • Fotovoltaik ve güneş enerjisi
 • Memresistors ve termoelektrik malzemeler
 • Seramik proton iletkenleri ve PCFCS
 • Buhar elektroliz ve hidrojen üretimi
 • Katı Oksit Yakıt Hücreleri
 • Oksijen taşıma membranları ve CO2 yakalama
 • Süperkapasitörler
 • Enerji ve fotonik cihazlar
 • Güneş Enerjisi / Yapay Fotosentez: Malzemeler ve Cihazlar
 • Isı yalıtımı
 • LED’ler