Karakterizasyon

Symposium: Karakterizasyon

Sempozyum Organizatörleri

Dr. Ali İSSİ – (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Arife YURDAKUL – (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Aytekin HİTİT – (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Hilmi YURDAKUL – (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Ziya Özgür YAZICI – (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Servet TURAN – (Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türkiye)

 

Konu Açıklaması

Malzeme biliminde ve üretim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile birlikte üretilen ve geliştirilen yeni nesil malzemelerin karakterizasyon yöntemlerinin gelişmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Seramik malzemelere kimyasal analiz; AAS, ICP yöntemleriyle birlikte X ışınlarının kullanıldığı XRD, XRF; termal özelliklerden yararlanılarak gerçekleştirilen DTA, DSC, mikroyapı analizinde SEM, TEM, AFM gibi yöntemler, mekanik özellikleri ortaya koyan basma, aşınma ve sertlik testleri uygulanabilmektedir. Bunlar dışında tahribatsız testler de tercih edilmektedir. Yeni nesil ileri teknoloji seramik tozları ve sinterlenmiş son ürünlerin analizinde farklı metodolojilerin kullanımı araştırılmaktadır. Kongrenin bu başlığı geliştirilen seramik toz ve sinterlenmiş son ürünlerin analizinde kullanılan yenilikçi karakterizasyon yöntemleri ve hali hazırda uygulanan yöntemlerde yapılan geliştirmeleri kapsamaktadır.

Konu başlığı kapsamı bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki konuları içerir;

  • Seramik tozlarının karakterizasyonu
  • Cam seramiklerin karakterizasyonu
  • Refrakter seramiklerin karakterizasyonu
  • Seramik içeren kompozit malzemelerin karakterizasyonu
  • Üretilen seramik tozlarının fiziksel ve kimyasal karakterzasyonu
  • Sinterlenmiş son ürünün mekanik ve kimyasal özellikleri
  • İleri teknoloji görüntüleme teknikleriyle gerçekleştirilen iç yapı analizi
  • Yeni nesil yöntemler ile gerçekleştirilen faz analizi
  • Yeni nesil yöntemler ile gerçekleştirilen elementel analiz
  • Üretilen malzemeye göre özelleştirilen mukavemet testleri