Kompozit Malzemeler

Sempozyum: Kompozit Malzemeler

Sempozyum Organizatörleri

Dr. Ali Güngör – (Karabük Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Erhan Ayas – (Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Mine Taykurt Daday – (Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Mustafa Güden – (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye)

Dr. Volkan Günay – (Yeditepe Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Vural Bütün – (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye)

 

Konu Açıklaması

Konu dahilinde, seramik matrisli kompozitler, hibrit kompozitler, çevreci kompozitler, gözenekli ve hücresel matrisli kompozitler, nano ve biyo-kompozitler, fiber takviyeli kompozitler, çoklu fonksiyonlu akıllı kompozitler, modelleme, hesaplamalı metotlar ve kompozit tasarımı yer almaktadır.

Konular, aşağıda verilenleri içermekle birlikte bunlar ile sınırlı değildir :

  • Seramik matrisli kompozitler,
  • Hibrit kompozitler,
  • Çevreci kompozitler,
  • Gözenekli ve hücresel matrisli kompozitler,
  • Nano ve biyo-kompozitler,
  • Fiber takviyeli kompozitler,
  • Çoklu fonksiyonlu akıllı kompozitler,
  • Modelleme,
  • Hesaplamalı metotlar,
  • Kompozit tasarımı