Seramik Tozlar

Sempozyum: Seramik Tozlar

Sempozyum Organizatörleri

Dr. Cengiz Kaya – (Sabancı Üniversitesi)

Dr. Ender Suvacı – (Eskişehir Teknik Üniversitesi)

Dr. Emel Özel – (Eskişehir Teknik Üniversitesi))

Dr. Hasan Göçmez – (Kütahya Dumulupınar Üniversitesi)

Dr. Veli Uz – (Kütahya Dumulupınar Üniversitesi)

 

Konu açıklaması

Seramik tozlarının sentezinde yeni yöntemlerin geliştirilmesi için yeni ve yenilikçi uygulama alanlarına yol açan, geliştirilmiş ve benzersiz özelliklere sahip seramik malzemelerle meydana gelir. Bu nedenle, seramik parçacıklarının sentezinin ardındaki bilim ve mühendisliği anlamak çok önemlidir. Buna göre, bu sempozyumda, temel gelişmelerden gözenekten yoğunluğa ve her tür seramik tozu üzerine yapılan araştırmalara kadar, seramik tozu sentezinin tüm yönlerinden yeni gelişmeler içeren, başvuruları memnuniyetle karşılıyoruz. Konular, hidrotermal ve mikrodalga destekli sistemler, öncü türevli sistemler, sol-jel ve lazer ablasyonu gibi yenilikçi toz sentezleme yöntemlerinin yanı sıra, mezokristaller gibi benzersiz partiküllü materyaller üretmek için kontrollü aglomerasyon metotlarını içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

  • Kontrollü Sentez Teknikleri Üzerine Özel Toz Sentezi
  • Mikroakışkan Montajlama ve Yeni Parçacık Oluşumu
  • Nanoparçacıklar / Nanocomposites / Elyaf
  • Gözenekli parçacıklar
  • Anizotropik Parçacıklar ve 3 Boyutlu Montajlar
  • Hidro / Solvotermal Sentez
  • Seramik Parçacıkların Karakterizasyonu
  • Biyolojik Olarak Verilmiş Yeni Parçacık Sentezi
  • Kolloid Dispersiyonu ve Yüzey Modifikasyonu
  •  İnorganik-Organik Hibridizasyon