Endüstriyel Seramikler

Sempozyum: Endüstriyel Seramikler

Sempozyum Organizatörleri

Dr. Ayşe Tunalı – (Ezcacıbaşı Ar-Ge, Türkiye)

Dr. Buğra ÇİÇEK – (Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Ferhat KARA – (Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Kaan KAYACI  – (Kale Seramik, Türkiye)

Tolun VURAL – (TSD, Türkiye)

Yıldız YILDIRIM – (Kale Seramik, Türkiye)

Yasemin ERÇETİN AKYAR – (Kale Seramik, Türkiye)

Konu Açıklaması

AB seramik endüstrisi, fayans, sıhhi tesisat, sofra takımı, tuğla ve çatı fayansları ve refrakterler gibi benzersiz tasarımlı yüksek kaliteli seramik ürünler üretiminde dünya lideridir. Bununla birlikte, silikat bazlı geleneksel seramik ve inşaat malzemeleri endüstrisi, giderek daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir endüstrinin zorluklarına sürekli olarak evrimleşmek ve uyum sağlamak zorundadır. Sonuç olarak, sektörün her konuda araştırma ve geliştirmeye: tasarımdan dijital dekorasyona, yeni ürünlerden yeni uygulamalara, malzemelerde ve üretim süreçlerinde inovasyona ve diğer birçok alanda ilerlemeden girdilere kadar dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu tür malzemelerdeki en büyük zorlukların örnekleri, yeni işlevler eklemek veya mevcut olanları geliştirmek, dijital uygulamaları geliştirmek, üretim sırasında enerji maliyetini ve emisyonları azaltmak, yeni tarifler için hammadde seçmek ve hazırlamak, atıkların geri dönüşümü vb. gibi bu ürünlerin artan faydası olarak verilebilir.

Konu başlığı aşağıda verilen konu başlıklarını içermektedir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

  • Endüstriyel seramikler (fayans, sıhhi tesisat ve sofra takımı)
  • Hammaddeler
  • Atık yönetimi ve çevre sorunları
  • Mevcut en iyi teknikler
  • Cam-seramik sırlar / fonksiyonel camlar
  • Dijital mürekkepler ve makineler
  • Teknoloji güncellemeleri (Endüstri 4.0)
  • Inkjet Mürekkeplerin Dünü, Bugünü ve Geleceği
  • Kuru Öğütme Teknolojisindeki Son Gelişmeler