Özet Gönderimi (Sanat)

Özet Gönderimi

GENEL ŞARTLAR  (YENİ)

 • Kongrede, Sanat-Hakem Kurulunda değerlendirilen ve onay alınan bildirilerin sözlü sunumu yapılabilecektir. Sunumu yapılan bildiriler; Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin 2020 yılı içerisinde on-line olarak yayınlayacağı “Sanat ve Tasarım” özel sayısında makale olarak basılacaktır. Sunulan bildirilerin ilgili dergide makale olarak basılabilmesi için DergiPark sistemi üzerinden yürütülecek tüm süreç yazarın sorumluluğunda olacaktır.

Bildirilerin genişletilmiş makale formatı ile yayınlanabilmesi için;

– Makaleler, yazım kurallarına uygun hazırlanmalıdır.

Yazım Kuralları için;

https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil

https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/page/3376

 

– Kongre sonrası, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi “Sanat ve Tasarım” özel sayı ilanını müteakip, yazım kurallarına uygun düzenlenmiş makaleler, yazar/yazarlar tarafından DergiPark sistemine yüklenmelidir.

 

– DergiPark hakemlik değerlendirme süreci sonrasında uygun görülen makaleler, 2020 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi “Sanat ve Tasarım”  özel sayısında yer alacaktır.

 • Seramik Kongresi’ne sözlü ve/veya poster sunum ile katılmak mümkündür.
 • AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi TR-Dizin içerisinde yayın yapmaktadır.
 • Kongre katılımı yapılmış çalışmalar “sözlü” veya “poster” sunumlar arasından tam metin gönderme şartıyla seçilecektir.
 • Özet gönderimi sırasında başvurulacak olan sunum türü (Sözlü Bildiri/Poster Bildiri) belirtilmelidir.
 • Gönderilen çalışmaların daha önce başka bir akademik etkinlikte sunulmamış olması gerekmektedir.
 • Katılım ücreti en fazla 2 sunum türünü kapsar. 2’den daha fazla katılımlar için ekstra ücret ödenmesi gerekmektedir.
 • Kongrenin resmi dili İngilizce ve Türkçe olup, simultane tercüme yapılmayacaktır.

ÖZET GÖNDERME

Özet gönderirken aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz.

 1. Özetler 300 kelimeyi geçmemelidir.
 2. Bildiri özetleri serkon2019@gmail.come-posta adresine gönderilmelidir.
 3. Özet ve/veya Tam Metin taslak metinler  makale yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlanmalıdır.
 4. Özet yazım kuralları için  tıklayınız.
 5. Yazım kılavuzu için tıklayınız.
 6. Özet en az bir yazarın (tercihen sunuyu yapacak olan) iletişim adresini (e-mail adresi dahil olacak şekilde) içermelidir.
 7. Bildiri gönderiminde lütfen sunum tercihinizi “SÖZEL SUNUM TERCİH EDİYORUM” veya “POSTER SUNUM TERCİH EDİYORUM” şeklinde belirtiniz.
 8. Göndermiş olduğunuz özet, hakemlerin onaylaması durumunda, kongreye kabul belgeniz, eposta üzerinden gönderilmektedir. PDF kabul belgenizi epostanıza gönderilecektir.
 9. Kongre katılım belgeniz, kongre salonunda sunum yapıldıktan sonra oturum başkanı tarafından verilecektir. Sunumu yapılan bildirilerin belgeleri, sunum yapan yazara teslim edilmektedir.
 10. Bildirilerin  yayınlanabilmesi için  özetler Türkçe ve İngilizce gönderilmelidir.

 

YAZIM KURALLARI

Tam Metin ve Poster Bildiri yazım kuralları için:

Tam Metin kuralları için bu linke TIKLAYINIZ.