İnce Seramik Filmler ve Kaplamalar

Sempozyum : İnce Seramik Filmler ve Kaplamalar

Sempozyum Organizatörleri

Dr. Ramis Mustafa Öksüzoğlu – Eskişehir Technical University

Dr. Sakin Zeytin – Sakarya University

Dr. Mustafa Yıldırım – MEMS-Research and Applications Center-Middle East Technical University

Dr. Emine Tekin – TÜBİTAK-MAM

Dr. Gül Yağlıoğlu – Ankara University

Dr. Emrah Ünalan – Middle East Technical University

Dr. Tuba C. Yıldız – Turkish-German University

Konu Açıklaması

Bu konu, Akıllı Malzemeleri – Kaplamalar ve İnce Filmler – Algılama, Ekran, MEMS Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji, Enerji ve Veri Depolama, Solar Cihazlar ve Optoelektronik, Manyetoelektrik, Termoelektrik, Dedektör ve Ekran Sistemleri teknolojileri konularını kapsayacaktır.  Konunun kapsamı, bu malzemeler ve cihazlar için performans sentezi ve işleme özellikleri-kristal yapısı ve karakterizasyon ilişkisini içerir. Spesifik bileşenler arasında organik ve esnek elektronikler, substratlar, contalar, ara bağlantılar veya arayüz tabakaları ve ince film biriktirme teknikleri bulunur. Cihaz performansı ve tek bileşenlerin test edilmesi, alternatif sistem kavramları ve geri dönüşüm teknolojileri de bu konu kapsamında ele alınmıştır.

 • Akıllı malzemeler
 • MEMS ve optoelektronik
 • Algılama ve manyetoelektronik cihazlar
 • Fotovoltaik ve güneş enerjisi
 • Memresistors ve termoelektrik malzemeler
 • Organik yarı iletkenler
 • Esnek elektronik
 • Dedektörler
 • Spintronik
 • Enerji ve fotonik cihazlar
 • LED’ler
 • AMOLED