Atık ve Çevre

Konu: Atık ve Çevre

Sempozyum Organizatörleri

Dr. Asım Olgun – ( Uludağ Üniversitesi, Türkiye)

Konu Açıklaması

Sanayileşme ve kentleşmede yaşanan artışla birlikte hammadde kaynakları bilinçsizce kullanılmakta     ve kontrolsüz tüketimle birlikte atıklar meydana gelmektedir. Hammaddeden yapılan üretimlerde proses esnasında hurdaya çıkan malzemeler ile birlikte ürün olarak elde edilip kullanım ömrünü dolduran malzemeler atık olarak ifade edilebilir. Hammadde kaynaklarının azalmasıyla birlikte geri dönüşüm proseslerinin geliştirilmesi çalışmaları akademik ve endüstriyel alanda kendine önemli bir yer bulmuştur. Kongrenin bu başlığının kapsamı özellikle cam malzemelerin, elektronik atıkların, oksit, nitrür, karbür içeren seramiklerin geri dönüşüm prosesleri için yapılan araştırmaları konu edinmektedir.

Konu başlığı kapsamı bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki konuları içerir;

  • Cam malzemelerin geri dönüşüm prosesleri ve optimizasyonu
  • Elektronik atıkların geri dönüşüm prosesleri ve optimizasyonu
  • Oksit-karbür-nitrür içeren seramik malzemelerin geri dönüşüm prosesleri
  • Proses hurdalarından geri dönüşüm prosesleri tasarlanması ve optimize edilmesi
  • Geri dönüşüm prosesleriyle yapılan üretimlerin birincil hammaddelerden yapılan üretimle proses maliyetleri ve ürün kalitesi yönleriyle kıyaslanması
  • Geri dönüştürülen seramik esaslı malzemelerin nihai kullanım alanlarında uygulanabilirliği
  • Geri dönüştürülen seramik esaslı malzemelere uygulanan testler ve karakterizasyon yöntemleri